Ja!

1985.

Czytać, pisać, nie krzyczeć – myśleć!

„… Od grzechu zaczął się jej świat,
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta…” J. Tuwim

To, co jest, a czego nie widać.

” …prężąc biodra i piersi bezwstydnie,
błyskiem oczu noc ciemną rozwidnię…” J. Tuwim